Diversitat funcional i trastorns de la salut bucodental

Els problemes odontològics són afeccions de salut freqüents entre les persones amb diversitat funcional. Molts d'aquests problemes deriven d'una higiene bucodental deficient, moltes vegades propiciada per la seva incapacitat per entendre i col·laborar en el desenvolupament dels hàbits higiènics diaris necessaris, encara que són diversos els factors que poden ocasionar alteracions de la salut bucodental d'aquestes persones.

En casos de deficiències a la higiene bucodental resulta molt habitual trobar-nos amb persones que presenten placa i tosca o càries a les dents, i que necessiten higienes exhaustives o empastaments de les peces afectades. També és habitual trobar casos de gingivitis o periodontitis, halitosi o mal alè sever i presència de restes d'aliments adherits a les dents.

Un dels motius de la presència d'alteracions és el predomini de dietes cariogèniques, caracteritzades per una consistència tova i enganxosa dels aliments i per alts continguts d'hidrats de carboni i sucres, que es dipositen amb facilitat a la superfície dental i afavoreixen el desgast de l'esmalt.

Així mateix, és habitual trobar-nos amb pacients que pateixen pèrdues de peces dentals en edats primerenques. Això pot ser degut principalment a la dieta esmentada, o com a conseqüència d'una higiene deficient que hem assenyalat a causa de les limitacions derivades de la pròpia discapacitat.

Això no obstant, cal assenyalar també els efectes de determinades medicacions, com és el cas de les formulacions líquides que contenen sucre i afavoreixen la càries dental. També succeeix per efecte de fàrmacs que redueixen la secreció salival i produeixen xerostomia o sequedat bucal, cosa que repercuteix en una disminució de la protecció que aporta la saliva, o de medicaments que ocasionen reflux gastroesofàgic, un altre factor que pot influir de manera important en el desgast de l'esmalt dental.

D'altra banda, cal tenir en compte que determinades persones amb diversitat funcional presenten també problemes de maloclusió, caracteritzada per un mal alineament de les dents o de la manera com les dents superiors i inferiors encaixen entre si, o de bruxisme, un trastorn que consisteix en l'hàbit involuntari d'estrènyer o grinyolar les estructures dentals sense que hi hagi un propòsit funcional per fer-ho.

Atesa la varietat i complexitat de problemes de salut bucodental que poden afectar les persones amb diversitat funcional, a Lura Care considerem que és fonamental fer un seguiment detallat de l'evolució d'aquests pacients.

Per això, cal adoptar un enfocament holístic que transcendeix el rol d'odontòleg, i que permeti un abordatge multidisciplinari dels trastorns en aquest tipus de pacients, col·laborant estretament amb altres especialistes mèdics, nutricionistes i cuidadors.

Només d'aquesta manera podrem assegurar que aquestes persones reben no només una atenció adequada a la seva salut bucodental, sinó una cura integral que asseguri que puguin gaudir d'una bona salut general i de la consegüent qualitat de vida.

caCatalà