Hi ha relació entre la salut bucodental i la dels nostres ronyons?

La salut bucodental té una relació estreta amb l'aparició o el desenvolupament d'un altre tipus de patologies, per la qual cosa afecta de forma directa l'estat de salut general de les persones. En aquest article revisarem les evidències que estableixen la relació que existeix entre la salut de la boca i les dents i les malalties dels ronyons, un tema que sovint resulta desconegut.

En primer lloc, cal tenir present que aquesta relació és bidireccional. Això vol dir que una salut bucodental deficient pot propiciar l'aparició de malalties renals, però que, alhora, les patologies dels ronyons poden ser causants d'un deteriorament de les nostres dents i genives.

Ja l'any 2008, un estudi publicat al American Journal of Kidney Diseases va alertar que les malalties de les genives com la periodontitis i la pèrdua de dents constitueixen factors de risc no tradicionals associats amb l'aparició de la malaltia renal crònica. Es tracta d'una patologia caracteritzada pel deteriorament progressiu de la funció renal que té com a conseqüència, entre d'altres, la pèrdua de la capacitat de produir orina i eliminar determinades toxines.

En aquest mateix sentit, una investigació desenvolupada al Regne Unit i publicada el 2016 al Journal of Clinical Periodontology va constatar que la periodontitis augmenta el risc de mortalitat per qualsevol causa a les persones amb malaltia renal crònica al mateix nivell que la diabetis. Mentre que les persones amb malaltia renal crònica presentaven un risc del 32% de morir per qualsevol causa en un període de 10 anys, aquest risc s'elevava fins al 41% en les que patien periodontitis.

Però com dèiem, aquesta relació és bidireccional. Aquesta afirmació es posa de manifest en exemples com el treball publicat a la Revista Estomatològica Herediana, que va exposar que les persones que pateixen insuficiència renal crònica sotmeses a hemodiàlisi presentaven manifestacions bucals que afecten les glàndules salivals, així com els teixits tous i durs.

El 90% dels pacients de l'estudi amb aquesta malaltia presentaven signes i símptomes bucals com la hiperplàsia gingival o engrandiment de les genives, xerostomia o sequedat bucal, càries, i aparició de la llengua saburral, consistent en una capa blanquinosa que es crea sobre la llengua composta per cèl·lules velles, restes de menjar i bacteris.

Més recentment, un estudi publicat a la revista Medicine va establir com a troballa principal que el augment de la freqüència del raspallat dental pot atenuar el risc daparició de la malaltia renal crònica, especialment quan es duu a terme per sobre de tres vegades al dia.

Les evidències apunten de forma determinant que la prevenció i les mesures d'higiene a l'àmbit de la salut oral adquireixen una rellevància enorme per evitar les malalties renals, o sense oblidar que les alteracions bucodentals poden ser simptomàtiques d'altres malalties,

Una revisió a temps de les nostres dents i genives pot ser un element clau per a la prevenció de la salut a nivell general, i que adquireix una enorme rellevància en pacients d'especial vulnerabilitat com són la gent gran, en què sovint ens trobem amb quadres de patologies prèvies.

Per aquest motiu, a Lura Care recomanem acudir de forma regular a revisions odontològiques, que ens ajudaran a prevenir malalties bucodentals que, com hem vist, poden derivar en altres patologies. I sense oblidar la importància de desenvolupar i mantenir uns hàbits d'higiene oral adequats, com el raspallat regular, l'ús de fil dental o les esbandidas bucals, tal com sempre recordem a les sessions formatives gratuïtes sobre higiene bucodental que duem a terme a centres residencials per promoure la salut oral dels residents.

caCatalà